Описание

Гравитационни складови системи – Pallet Live Storage Racking

Компактни, структурни, съхраняващи пространство палетни стелажи предлагащи гравитачни канали / улици по хоризонтал и вертикал.

Гравитационни складови системи – Pallet Live са идеални за:

  • Складирате правилно няколко палета от един продукт в партида;
  • Използвате оптимално наличното складово пространство;
  • Структурирате логистичните си процеси максимално прозрачно;
  • За да сте сигурни, че няма нарушения на доставките на продукти и всички канали / улици са директно достъпни.

BITO PROflow – динамичната палетна стелажна система

Избора на правилната складова система може да спести на всеки бизнес значително време и средства.

Перфектно координираните бизнес процеси въпреки това играят съществена роля във Вашия бизнес успех.

BITO PROflow live pallet storage осигурява много компактно, ясно подредено складиране. Времената за обработка се снижават значително и разходите по дистрибуционните потоци стават лесно изчислими. Това предотвратява времето на спирания, увеличава складовата ефективност и намалява складовите разходи.

Гравитационните складови системи елиминират необходимостта от коридори в складовия блок, спестявайки повече от 60% складово пространство спрямо класическите палетни стелажи.

За разлика от блоковото складиране Pallet Live Storage също позволява директен достъп до всички складирани продукти, това значително намалява времето за обработка.

BITO PROflow може да бъде реализирана на базата на два принципа:

ФИФО принцип

При ФиФо (първи влязъл, първи излиза) принципа, първото пале складирано в системата първо ще бъде извадено. Всеки индивидуален канал в блока се пълни с палета от страната за товарене. Продукта се набира от противоположната страна. Разделител на натоварването от страната на набиране гарантира, че високоповдигача, който извежда крайното пале, няма да се налага да компенсира теглата на затоварените палета в канала. Това предпазва стоките от повреди.

ЛИФО принцип

При ЛиФо (последния влязъл, първи излиза) принципа, последното пале складирано в системата първо ще бъде извадено. Палетата се затоварват и извеждат от една и съща страна на стелажната система. Палетата се поставят срещу наклона в каналите на гравитационните стелажи посредством високоповдигач, който трябва да преодолява натиска от вече складираните палета. Поради това тази стелажна система е позната като пуш-бек стелажи  (puch-back racking).

Области на приложение на гравитационни складови системи – Pallet Live:

  • Хранително-вкусова промишленост;
  • Ниско или средно температурни складове;
  • Малка номенклатура от продукти в големи серии и/или партиди;

Ползи и предимства на гравитационни складови системи – Pallet Live:

  • Висока гъвкавост и бърза обработка – За разлика от блоковото складиране, палет лайв системите предлагат всички складирани продукти за директно набиране от челната страна на системата без загуба а време от влизане в блока или допълнителни операции;
  • Елиминират се ненужните пътеки – Компактното складиране и елиминирането на ненужните пътеки води до увеличаване на използваемата складова площ до 60%. Наличното складово пространство се използва по-ефективно. Вътрешните транспортни пътища драматично се съкращават – времето за придвижване намалява с над 40%. Това намалява времето за обработка и позволява значително увеличение на количеството обработени поръчки;
  • ФиФо складиране  – Първото складирано, първо набрано – позволява много по-лесно да се контролира движението на продуктите, партидите и сериите. Противоположните места на затоварване и набиране помага да се премахне възможността от объркване на операторите. Това прави процеса на набиране и средата в склада като цяло по-надеждна.

Гравитационни палетни стелажи Pallet Live

 

 

Направете запитване за Вашата индивидуална оферта

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително)

Организация

Относно

Вашето съобщение

Въведете следния код: captcha