Вашите складови процеси са в центъра на комплексните ни логистични решения.

Опитът, придобит от над 1000 инсталирани решения, ни прави компетентен партньор за всякакви Ваши логистични нужди.

Извлечете максималното от потенциала на Вашите логистични процеси чрез повишаване на ефективността с нашите стандартизирани и адаптивни функции.

От контрол в реално време към контрол на цялата верига на доставките – KNAPP предоставя всички функционалности, необходими за работата на модерен дистрибуторски център, а именно интелигентен потребителски интерфейс, свързващ всички нива.

KNAPP  складов и логистичен софтуер се предлага като стандартен пакет със специфични характеристики за различните сектори (например проследяване на продукти и поръчки във фармацевтичната индустрия).

KiSoft WMS (Warehouse Management System) – Софтуер за управление на склад

KiSoft WMS е водеща стандартна система за конвенционални безхартиени системи и автоматизирани складове, с най-добрите практики при складовите процеси и над 1100 стандартни функции, както и скъсени срокове за изпълнение.
От компютъризация (RF терминали, Pick-by-voice, pick-by-vision) до напълно автоматични процеси, мащабируем WMS централно контролира всички складови процеси от приемане до експедирането на стоките.

Упражняването на непрекъснат контрол на всички процеси гарантира активна оптимизация и е гаранция за добавена стойност в сравнение с конвенционалните складови системи.
Този отличен пакет е приложим за много на брой клиенти, няколко склада и работи на различни езици.

Пълният пакет на KiSoft е преведен на Български и се ползва от не един потребител в България.

KiSoft WCS (Warehouse Control System) – Складова контролна система

Складовата система за контрол на потока координира, контролира и регулира всички автоматични процеси с материални потоци.

Работата с асиметрични натоварвания е също толкова част от стандартния обхват на WCS, колкото и оптимизацията на време и разстояние за сложни материални потоци през различни компоненти.

Заедно с интеграцията на KNAPP хардуер например OSR (AS / RS), SDA (напълно автоматична система), MPS (полуавтоматична система), сортери и т. н., предоставяме и стандартизиран интерфейс за гъвкава връзка с външни компоненти.

KiSoft SCE (Supply Chain Execution) – Изпълнение на доставна верига

Складови операции, като преплитащи се поръчки от няколко складове, балансиране на складовата наличност и допълването й между различни складове, както и крос- докинг лесно се осъществяват с KiSoft SCE. Детайлните статистически данни позволяват лесен и ефективен анализ на цялата верига на доставки,  не само на обособени процеси в склада.

KiSoft Track & Trace – Качество извън вашия склад

Постоянното наблюдение на потока на стоки на границите на склада и извън него чрез ИТ поддръжка (RF терминали) дава възможност на 100% проверка на всички доставки, както и мониторинг на обратното приемане на амбалаж (палети, контейнери, хладилни кутии …) с директно уведомление към клиента чрез интернет портал. Проследяването на превозните средства чрез GPRS / GPS гарантира пълна сигурност на данните и поради това най-високо качество за клиента.

KiSoft WFM (Workforce Management System) -система за управление на работната сила. Увеличаване на ефективността чрез оценка на процесите

Моделиране и оценка в реално време на процесите в склада и извън него с помощта на WFM гарантира обективна, свързана с усъвършенстването оценка на служителя (бонусна система) и устойчиво нарастване на резултатите. Симулационният WFM модел дава възможност за предварително тестване на промени в процеса или в топологията на склада чрез ползване на исторически данни и проверки.

KiSoft MIS (Management Information System) – Информационна система за управление. Прозрачност на процесите

Непрекъснатото събиране на данни и вътрешни изчисления, оценки и прогнози дава възможност на KiSoft MIS да предоставя информация относно състоянието и развитието на процесите в склада по всяко време. От една страна, мениджмънтът може да наблюдава работата в склада он-лайн и бързо да реагира при отклонения, а от друга, установените ключови показатели за изпълнение (KPI) улесняват дългосрочната оценка на основните логистични процеси. За клиентите с изнесена логистика, MIS предоставя Интернет връзка с право на външен достъп до целеви индекс номера.

KiSoft COMMAND – КОМАНДА

KiSoft КОМАНДА е софтуерен пакет, с единен стандартен потребителски интерфейс, достъпен за почти всеки източник система. С конфигурируеми диалогови прозорци, данни от източника могат да бъдат четени или променяни.
KiSoft КОМАНДА се доставя с основни диалогови прозорци за най-разпространените продукти на KiSoft. По време на проектирането на системата, те могат да бъдат адаптирани и разширени. Интегрираната система за достъп дава възможност за контролиран достъп до данни от източника.

Контактът между KiSoft КОМАНДА и източника са стандартизирани. Това дава възможност за допълнително интегриране на данни от източник извън системата KiSoft в потребителския интерфейс.

  • Автоматизирани Складови Системи Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране – автоматичното складиране и…
  • Системи за набиране на поръчки Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания са решаващите фактори при избора на…