Описание

Контейнерен транспорт посредством автоматизирани транспортни системи (AGV) гарантира бързо придвижване на материалите и намалява разстоянията.

Те са все по-популярен избор на производствените компании.

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH разработи собствена автономна транспортна система: LEO Locative. Тази изключително лесна за използване система се инсталира бързо и може да заработи веднага (Plug&Play).  LEO Locative  следва оптичен път, означен чрез маркиране на пода, като не засяга проходи или други пътища. Може да носи контейнери или кашони с тегло до 20 кг. и размери до 600х400 мм.

Системата може да свързва работни станции и да извършва вътрешно-транспортни действия във фабрики или складове. Следва маркиран път и може да различава цветове и команди, предварително зададени в маркери. LEO Locative  е изключително гъвкав – може да се пренастрои лесно или да разшири обхвата на дейността си с допълнителни станции.

Предимства на системата:

  • LEO Locative може да бъде програмиран от всеки без използването на компютър:
  • Всички команди, които са необходими на LEO се получават посредством кодирани подови маркери;
  • Те носят необходимата информация като дестинация, станции за вземане или доставяне, продължителност на спирането, кога да се включи алармен сигнал или какво да направи когато батерията е празна.

 

LEO Ви помага да проверите бързо и лесно и своите идеи на практика:

 

  • Няма нужда от дълги обучения – всичко е ясно обозначено и дава възможност за промяна и оптимизиране на движенията в кратък срок ;
  • Можете да се убедите в изключително кратък срок, дали зададения път е ефективен, което е всъщност гъвкавост при промени без нужда от дългосрочно планиране.
  • LEO Locative увеличава оперативната гъвкавост и ефикасност:
  • Поради ниските си инвестиционни разходи, LEO Locative се изплаща бързо дори при краткотрайни проекти;
  • Реконфигурирането на системата е лесно – моментално се адаптира към нови или променени команди.

Технически детайли и обяснения може да намерите в брошурата.

 

Направете запитване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Вашият Телефон (задължително)

Организация

Относно

Вашето съобщение

Въведете следния код: captcha