логистка в машиностроенето

One-piece flows и Industry 4.0 изискват интелигентна вътрешна логистика като здрава основа.

Изисквания на клиента

логистика в машиностроенетоМалко сектори са толкова разнообразни, колкото машиностроенето. От отделните компоненти до интегрираните цялостни решения, клиентите изискват най-доброто качество и обслужване.

Междувременно международната конкуренция оказва натиск върху постоянното оптимизиране на разходите и процесите.

В комбинация с динамичната по-широка среда – тенденции като Industry 4.0 – това прави машиностроенето една от изключително взискателните области.

С ефективната, интелигентно мрежова логистика обаче, можете да овладеете тези предизвикателства и да увеличите конкурентоспособността си.