Съвместно със своите партньори, ние се ангажираме, както с проектирането, изграждането и пускането в експлоатация, така и с последващото обслужване, поддръжка на системите и обучение на персонала.
Индивидуалният подход, който предлагаме, има за цел в най-пълна степен да задоволи конкретните нужди, като остави възможност за постепенно и поетапно адаптиране към промените в търсенето и пазара, чрез интегриране на нови модули и системи.
Ние предлагаме ефективни решения и формираме базата за постигане на стратегията за експанзия, даваме предложения и системно ноу-хау за създаване на ефективно работещи системи за различни бизнес сектори.
Обхват на Дейността
  • Архиви – Изграждане на функционални, компактни и модерни архиви, книгохранилища и депа посредством стационарни и подвижни стелажни системи, специализирани архивни шкафове и оборудване. Автоматизирани архивни системи – офисни карусели. Специализирано архивно оборудване. Специализирано оборудване за библиотеки, музеи и галерии. Архивни продукти – кутии, специализирани папки, пендел системи;
  • Складове – Оборудване на складове с разнообразни приложения – стационарни и подвижни стелажни системи, палетни стелажи в стандартно или проходно изпълнение, динамични складови системи, системи за набиране на поръчки, конзолни системи, автоматизирано складово оборудване – индустриални карусели и лифтови системи, складово оборудване;
  • Логистични центрове – Организиране и изграждане на дистрибуторски складове и центрове посредством пълно интегриране на множество елементи – набиращи и транспортни системи, сортиращи системи, автоматизирани складови системи, софтуер и ноу-хау с цел постигане на единен работещ организъм;
  • Производства – Специализирани индустриални работни места, индустриални шкафове, колички, складове за инструменти и окомлектовки, конвейери и поточни линии за оборудване на производствени и асемблажни зони.
логистични системи кои сме ние
логистични системи сертификати
логистични системи партньори