Гравитационните складови системи Pallet Live се използват за динамично складиране на еднородни палета, обикновено партиди.

Предимствата на гравитачната система са не само добрата усвояемост на помещенията, но и FIFO-базирани Pallet Live  решения,  с техните икономически предимства. Посредством групиране на едно място на всички палета, които съставляват един пълен камион, могат да се намалят едновременно  времето за изчакване на камионите и времето за пътуване при комисиониране на поръчките. Увеличаването на ефикасността спрямо конвенционална палетна система може да достигне до 60%. Поради своите предимства Pallet Live Storage играе все по-важна роля в процеса на материалните потоци.

Предимства на системата:

  • складиране съгласно FIFO-принцип – стоките складирани първи се набират първи – позволява лесен контрол на продажби и набиране по дати, срокове и партиди без използване на специализиран софтуер
  • възможно е и изпълнени като Push-Back решение което използва LIFO-принцип;
  • ефикасна подготовка за експедиране до рампата
  • значително намаление на времето за транспортиране вътре в склада
  • добра проследимост на всички стоки в склада
  • увеличена продуктивност в следствие на разделените товаро и разтоварни зони
  • увеличена ефективност до 60 % спрямо конвенционалните палетни стелажи
  • специфични гравитационни клиентски решения – проверени в нашия развоен център с Вашите оригинални складови единици
  • възможно автоматизирано затоварване и/или разтоварване