Гравитационни складови системи Pallet Live

///Гравитационни складови системи Pallet Live

Гравитационни складови системи Pallet Live

Гравитационните складови системи Pallet Live се използват за динамично складиране на еднородни палета, обикновено партиди.

Предимствата на гравитачната система са не само добрата усвояемост на помещенията, но и FIFO-базирани Pallet Live  решения,  с техните икономически предимства. Посредством групиране на едно място на всички палета, които съставляват един пълен камион, могат да се намалят едновременно  времето за изчакване на камионите и времето за пътуване при комисиониране на поръчките. Увеличаването на ефикасността спрямо конвенционална палетна система може да достигне до 60%. Поради своите предимства Pallet Live Storage играе все по-важна роля в процеса на материалните потоци.

Предимства на системата:

  • складиране съгласно FIFO-принцип – стоките складирани първи се набират първи – позволява лесен контрол на продажби и набиране по дати, срокове и партиди без използване на специализиран софтуер
  • възможно е и изпълнени като Push-Back решение което използва LIFO-принцип;
  • ефикасна подготовка за експедиране до рампата
  • значително намаление на времето за транспортиране вътре в склада
  • добра проследимост на всички стоки в склада
  • увеличена продуктивност в следствие на разделените товаро и разтоварни зони
  • увеличена ефективност до 60 % спрямо конвенционалните палетни стелажи
  • специфични гравитационни клиентски решения – проверени в нашия развоен център с Вашите оригинални складови единици
  • възможно автоматизирано затоварване и/или разтоварване
2019-01-02T20:03:28+00:00