Политика за защита на личните данни

1. Обща информация

Политиката за защита на личните данни на всички ползващи сайта logsys.bg (наричана по-нататък за краткост: “Политика”) има информационен характер и не е задължителен източник на задължения за посетителите на сайта.
Администратор на личните данни на този уебсайт е компанията

Логистични системи ООД,
Булстат: 130518576,
адрес: София 1111
ул. Постоянство №67Б офис 7,

Този уеб сайт използва SSL криптиране от съображения за сигурност и за защита на предаването на лични данни. Можете да разпознаете криптирана връзка по символния низ „https://“ пред изписването на нашия сайт и по иконата за заключване в адресната лента на Вашия браузър.

2. Събиране на данни при посещение на нашия уебсайт

Сайтът ни не изисква регистрация за своето използване. Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме технически необходима информация:
• Дата и час в момента на достъп
• Обем прехвърлени данни в байтове
• Тип браузър и операционна система
• Използван IP адрес
Тези данни се събират за целите на сигурността и за оптимизиране и подобряване на нашата онлайн комуникация. Предаване на данни или използването на тези данни за други цели не се извършва.

3. Бисквитки

За да направим нашия уебсайт функционален за посетителите и да позволим използването на определени функции, ние поставяме така наречените бисквитки на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето крайно устройство.

Някои от бисквитките, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на Вашия браузър (т. нар. сесийни бисквитки). Други бисквитки остават на Вашето крайно устройство и позволяват на нас или на нашите партньорски фирми (бисквитки на трети страни) да разпознават браузъра Ви при следващото Ви посещение (постоянни бисквитки).

Ако са поставени бисквитки, те събират и обработват индивидуално определена информация за потребителя, като напр. данни за браузъра и местоположението, както и стойностите на IP адресите в анонимизиран вид. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определен период, който може да е различен в зависимост от бисквитката.

4. Използвани бисквитки на сайта

• Функционални бисквитки – необходими са за правилното функциониране на сайта. Без тях сайтът не би могъл да работи коректно.
Име на бисквитка Описание Период на съхранение
PHPSESSID Запазва състоянието на сесията по време на потребителските заявки към сайта Сесия

• Статистически бисквитки – помагат за разбирането на потребителското поведение в рамките на сайта чрез обработването на анонимизирана информация
Име на бисквитка Описание Период на съхранение
_ga Служи за разграничаване на отделните посещения на потребители на сайта. Използва се от Google Universal Analytics 2 години
_gat Регулира времето на заявка до сървъра. Използва се от Google Universal Analytics Сесия
_gid Служи за разграничаване на отделните посещения на потребители на сайта. Използва се от Google Universal Analytics Сесия
_hjIncludedInSample Позволява функционирането на уеб услугата за анализ на потребителското поведение на сайта Hotjar Сесия

5. Използвани услуги за уеб анализ на посещенията на сайта

Уеб услуга Google (Universal) Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Амфитеатър Паркуей, Маунтин Вю, Калифорния 94043, САЩ („Google“). Google Analytics използва т. нар. „бисквитки“, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и позволяват анализ на използването на уебсайта от Вас. Генерираната от бисквитката информация за използването на този уебсайт от Вас (включително съкратения IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Този уебсайт използва Google Analytics само с разширението „_anonymizeIp()“, което осигурява анонимизиране на IP адреса чрез съкращаване и изключва пряко свързване с конкретни лица.

Чрез разширението Вашият IP адрес се съкращава предварително от Google в рамките на страните-членки на ЕС или в други държави членки по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Google ще използва тази информация от наше име, за да анализира Вашето ползване на уебсайта, да състави отчети за активността в уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет.

Предаденият от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP адрес не се свързва с други данни на Google.
Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез съответна настройка на софтуера на Вашия браузър; обръщаме Ви обаче внимание, че в този случай вероятно няма да можете да ползвате изцяло всички функции на този уебсайт.

Освен това можете да предотвратите регистрацията в Google на получените чрез бисквитката и свързани с Вашето ползване на уебсайта данни (вкл. Вашия IP адрес) както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите плъгин за браузъра и го инсталирате
Като алтернатива на плъгина за браузъра или в браузъри на мобилни апарати можете да кликнете върху следния линк, за да поставите бисквитка за отказ (Opt-Out-Cookie), която в бъдеще ще предотвратява регистрацията чрез Google Analytics в рамките на този уебсайт (тази бисквитка за отказ действа само в този браузър и само за този домейн, ако изтриете Вашите бисквитки в този браузър, трябва отново да кликнете върху този линк): Деактивиране на Google Analytics
Google LLC със седалище в САЩ е сертифицирана по американско-европейското споразумение за размяна на данни „Конфиденциален щит на ЕС и САЩ“ („Privacy Shield“), което гарантира спазването на действащия в ЕС режим за поверителност.
Повече информация относно обработката на потребителски данни в Google Analytics ще намерите в Декларацията за поверителност на Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=bg

6. Контактна форма

При установяване на контакт с нас (напр. чрез формата за контакт или по имейл) се събират лични данни. В случай, че използвате формата за контакт на нашата страница Вие предоставяте доброволно Вашето име, телефон и имейл адрес за кореспонденция. Тези данни се съхраняват и използват единствено с цел да отговорим на Вашето запитване. Правното основание за обработката на данни е законният ни интерес да отговорим на Вашето запитване. Вашите данни се изтриват след окончателното обработване на Вашето запитване, т.е. когато може да се заключи, че разглежданият въпрос е окончателно изяснен и няма противоречие със законовите изисквания за съхранение.

7. Връзки към социални медии

Нашият уебсайт съдържа линкове към facebook, instagram, youtube. В този случай, прехвърлянето на данни към споменатите социални медийни оператори става при натискане на съответния бутон на иконката. При кликване на такъв бутон се отваря страницата на съответната социална мрежа. Там можете да публикувате информация по Ваше желание, съгласно правилата на социалния медиен оператор. Не носим отговорност за информацията и личните данни, които Вие споделяте доброволно на нашите социални профили, без да са изрично поискани от нас.

8. Права на субектите на данните

Право на информация: Вие имате право на достъп до информация за:

  • обработваните от нас Ваши лични данни; целите на обработване; съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които могат да бъдат разкрити Вашите лични данни;
  • предвидения срок на съхранение или критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да изисквате коригиране, изтриване, ограничаване на обработването на лични данни или да направите възражение срещу обработването; право на подаване на жалба до надзорен орган; източника на Вашите данни, ако не са били събрани от нас;
  • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и при необходимост съществена информация относно използваната логика, значението и предвидените последствия за Вас от това обработване, както и право да бъдете уведомени относно гаранциите при предаване на Вашите данни на трета държава;
  • Право на коригиране: Вие имате право на незабавно коригиране на Ваши неверни данни и/или на попълване на Ваши непълни данни, съхранявани от нас
  • Право на изтриване: Вие имате право да изисквате изтриване на Вашите лични данни. Това право обаче не се прилага, ако обработването е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, по причини от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
  • Право на ограничаване на обработване: Имате право да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни за срок, който позволява оспорваната от Вас точност на данните Ви да бъде проверена, когато отказвате изтриване на Вашите данни поради неправилната им обработка и вместо това изисквате ограничаване на използването им, когато Вашите данни са Ви необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции, след като вече не се нуждаем от тези данни за постигане на целта или ако сте подали възражение въз основа на Ваш конкретен случай, а все още не е сигурно дали нашите законни основания имат преимущество;
  • Право на уведомяване: Ако предявите пред администратора правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на данни, то той е задължен да информира за тази корекция или заличаване на данни, или ограничаване на обработването им всички получатели, на които са били разкрити съответните Ви лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Имате право да бъдете уведомени за тези получатели.
  • Право на оттегляне на дадено съгласие: Имате право по всяко време да оттеглите вече дадено съгласие за обработка на данни с действие в бъдещето. В случай на оттегляне ние незабавно ще заличим съответните данни, освен ако по-нататъшната обработка не се базира на законово основание за извършвана без съгласие обработка. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласието, преди неговото оттегляне;
    Право на подаване на жалба: Ако считате, че обработването на Вашите лични данни нарушава Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган – без да се засягат каквито и да било други административни или съдебни средства за правна защита – по-специално в държавата членка на Вашето местопребиваване, Вашето работно място или мястото на предполагаемото нарушение.

9. Срок за съхранение на личните данни

Срокът за съхранение на личните данни се основава на съответния законоустановен срок за съхранение (напр. срокове за съхранение на търговски и данъчни документи). След изтичане на срока съответните данни се заличават по надлежния ред, освен ако те не са необходими за изпълнение или подготовка на договор и/или ако от наша страна няма законен интерес за продължаване на съхранението.

10. Заключителни разпоредби

Уебсайтът може да съдържа препратки към други сайтове. Администраторът призовава след преминаването към други сайтове да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този уебсайт.
Администраторът си запазва правото за промени в бъдеще на Политиката за поверителност, които могат да са резултат от някоя от следните важни причини:
• промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или правата и задълженията на потребителите.
• развитие или промяна на функционалностите на уебсайта, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние върху използването на сайта
Администраторът, при всеки случай, ще публикува в границите на сайта www.logsys.bg информация за промените в Политиката. Заедно с всяка промяна, новата версия на Политиката ще се публикува с нова дата.
Политиката е одобрена от Управителя и влиза в сила от дата 23.05.2018г.