Автоматизирани складови системи

Продължи надолу

Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране, автоматизираното складиране и извеждане на товари е съществена част от съвременните складови концепции.

Автоматизираните складови системи надеждно позиционират материали на разположение, защитават от външни влияния и неоторизиран достъп и значително увеличават капацитета чрез използване на големи височини, далеч извън възможностите на човека.

Минимизиране на нуждата от ръчна обработка е едно от големите предимства при използването на автоматизирани складови системи.

Speeder системи:

Модулна едномачтова система за автоматично съхраняване и набиране при височинни или гравитачни стелажни системи, обединена в кули с височина до 4 модула.

Smart системи:

Двумачтова система за автоматично съхранение и обработване на товари, тави или кашони при височинни и гравитачни складови системи. Непрекъсната работа при височинни автоматизирани складове.

OSR 32:

Много динамична совалкова (shuttle) система за транспорт за автоматично складиране, извеждане и сортиране на стоки с тегло до 32 kg. Нова технология, която прави възможно едновременното складиране и извеждане на стоки на едно ниво.

Други:

Конвейерни системи с добра скорост и висока надеждност, съчетани с ниски шумови емисии и безопасност.
Системи за набиране на поръчки. Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания, са решаващите фактори при избора.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right