Системи за набиране на поръчки

Продължи надолу

Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания, са решаващите фактори при избора на най-подходящата система за набиране на поръчки.

  • „Логистични системи” е в състояние да предложи на своите клиенти несравнимо разнообразие от технологии на набиране;
  • За всяко едно приложение, за всеки продукт или изделие при нас ще намерите най-доброто решение за увеличаване на производителността, намаляване на транзитния път, както и по-ниски равнища на грешки;
  • Системата за набиране на поръчки се изплаща в рамките на много кратък период от време.

Автоматични системи:

Автоматизацията свежда до минимум ръчната работа в процеса на набиране на поръчките, изисква по-малко персонал и се справя ефективно с ежедневните пикове в бизнеса. Идеална за точно структурирани ABC продукти с геометрична форма на опаковката.

Полуавтоматични системи:

Бавнооборотните продукти са оптимизирани за ръчно набиране. Прилага се при разнообразни продукти, част от които не могат да бъдат „автоматизирани” поради икономически или технически причини.

Системи за ръчно набиране:

Цялата площ е разделена на отделни зони, свързани с компютърно контролирани конвейри, които може да бъдат използвани и за складиране на продукти (отвеждане). Времето за транспортиране намалява в пъти чрез добре обособени зони, съответстващи на дадените условия.

Автоматизирани складови системи:

Използват се при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране.

Конвейерни системи:

С добра скорост и висока надеждност, съчетани с ниски шумови емисии и безопасност.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right