Описание

Гравитационните ролкови складови системи за единични опаковки са познати под много имена: Carton Live, Gravity Storage, Live Storage, Flow Racks, Dynamic Storage,

Всички те осигуряват динамично складиране при гарантиран FIFO принцип.
Carton Live намира основно приложение за набиране на поръчки на бързооборотни стоки. В производствата можете да ги откриете като буфери в производствени проце-си или в зареждане с елементи в зоните за краен монтаж.
Carton Live storage system може да откриете в много разновидности – като самостоя-телна система, или като система с палетен буфер над зоната за набиране, но много често и като трансформирана зона в един чисто палетен склад, в който е изградена зона за набиране на бързооборотните стоки, можете да я срещнете и в автоматизи-раните складове със зони за ръчно набиране на долните нива.
Системата позволява голямо разнообразие от изпълнение на нивата, ширина, фор-ма, товароносимост, брой на траковете и/или каналите, модулиране на зоната за набиране. За да може да се осигури максимална ефикасност на процесите на наби-ране и изпълнение на поръчките ние може да вградим и конвейерните системи в нашите стелажи.

Идеални за да…

 • Увеличите скоростта на набиране. С Carton Live системите за съхранение, стоките могат да бъдат набрани пет пъти по-бързо, отколкото от стандартна стелажна система.
 • Имате бърз достъп до продукти с висок или среден оборот, с висока ротация на запаса.
 • Изпълнявате поръчките на клиентите бързо и ефикасно, като избягвате евентуални грешки.
 • снабдявате бързо и ясно работните станции или производствените линии със стоки и части на принципа FIFO.

Carton live системата за съхранение на BITO

 • Взимането на стоката при carton live системата се основава на принципа „оператор-към-стока”.
 • Рафтовете се зареждат отзад. След като се заредят, стоката се движи по пластмасови ролки до противоположната страна, където може да бъде извадена / набрана когато е необходимо.
 • При carton live системата за съхранение, артикулите се съхраняват индивидуално, в пластмасови контейнери или като единично опакован продукт.

Ползи за вас:

 • Висока ефикасност на набиране, висока производителност.
 • Изключително компактно.
  Flow стелажите съхраняват стоките компактно и добре подредено от страна на набирането. Така всички продукти са ясно видими и времето за достигане е много кратко – 40% по кратко от стандартни рафтови стелажи. Това повишава ефективността на служителите и намалява времето за изпълнение на задачите. Съхраняването на стоки в тази компактна система води до спестяване на пространство от около 30%. Стриктното разделяне на зоните за зареждане и набиране също увеличава производителността на служителите.
 • Ниска вероятно от инциденти, висока степен на безопасност.
 • Дълъг експлоатационен живот.
  Здравите, солидни компоненти на системата гарантират дълъг експлоатационен живот, дори когато се използват интензивно. Инвестиционните разходи на системата често се изплащат в рамките на една година, което означава, че при придобиването на Carton live системата за съхранение на BITO, вие също избягвате поемането на финансови рискове.
 • Усъвършенствана ергономичност, изключително тихо движение на ролките.
 • Намалява нивото на натоварване на служителите и им дава максимален изглед към стоките.

Нашите ролки с пластмасова ос са изключително тихи, намалявайки шумовото натоварване. Всекидневната работа на служителите също е по-лесна благодарение на ясната видимост на всички предмети, разположени на стелажи.

 • Лесно се адаптира за да посрещне нови изисквания.
 • Възможно от разширяване и преместване по всяко време.

Области на приложение:

 • Дистрибуция на хранителни продукти;
 • Дистрибуция на лекарства и козметика;
 • Буферни зони в множество типове индустрии автокомпоненти, електропродукти, електроника, козметика;
 • Зони за краен монтаж на изделия;