Архив за Министерство на културата

Продължи надолу

Нов архив за Министерство на Културата изпълнени с обществена поръчка: „ Доставка и монтаж на подвижни стелажи и обзавеждане за помещения в сутерена на административна сграда на Министерство на културата

Изпълнена с подвижна стелажна система FOREG® 2000, оформена в 9 блока за различни носители – папки, класьори и чертежи на руло, с общ капацитет 2 362 лин. метра. Бяха доставени и монтирани специализирани шкафове с чекмеджета за чертежи. Архивът се ползва от няколко дирекции и институти и съжителства със съхранените останки от крепостните стени на древна Сердика.

chevron-upchevron-down