Архив за Министерство на културата

Продължи надолу

Нов архив за Министерство на Културата изпълнен с обществена поръчка: „ Доставка и монтаж на подвижни стелажи и обзавеждане за помещения в сутерена на административна сграда на Министерство на културата“.

Поръчката е изпълнена с подвижна стелажна система FOREG® 2000, оформена в 9 блока за различни носители – папки, класьори и чертежи на руло, с общ капацитет 2 362 линейни метра. Бяха доставени и монтирани специализирани шкафове с чекмеджета за чертежи. Архивът се ползва от няколко дирекции и институти и съжителства със съхранените останки от крепостните стени на древна Сердика.

chevron-upchevron-down