Архивно Оборудване за нов централен архив на Държавна дирекция "Архиви"

Продължи надолу

Оборудване на нов централен архив на Държавна агенция "Архиви" с подвижни и статични стелажни системи за архивни кутии. Архивните стелажи са проектирани специално за съхранение на кутии, за да няма не ефективна архивна площ. Специализирани решения за съхраняване на филми и микрофилми, чертежи и други специфични архивни носители.

Над 22 км ползваеми архивни рафта.

chevron-upchevron-down