Архивно Оборудване за нов централен архив

Продължи надолу

Оборудване на ново централно архивохранилище с подвижни и статични стелажни системи за архивни кутии. Архивните стелажи са проектирани специално за съхранение на кутии, за да няма не ефективна архивна площ. Специализирани решения за съхраняване на филми и микрофилми, чертежи и други специфични архивни носители.

Над 22 км ползваеми архивни рафта.

chevron-upchevron-down