Автоматизирани картотеки за ГДИН

Продължи надолу

Два проекта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирани картотеки, посредством вертикален автоматизиран офисен карусел тип Rotomat.

Офисните карусели са оборудвани по специфичните изисквания на клиента, като картотека за два различи отдела в дирекцията.

chevron-upchevron-down