Автоматизирани картотеки за ГДИН

Продължи надолу

Два проекта за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирани картотеки посредством Вертикален автоматизиран офисен карусел тип Rotomat . Всеки от офисните карусели е оборудвани по специфичните изисквания на клиента като картотека за два различи отдела в дирекцията.

chevron-upchevron-down