Нов Архив Actavis

Продължи надолу

Подвижна стелажна система от 1300 линейни метра рафтове и 2100 линейни метра за висящи папки.

През 2016 отново за нуждите на нашия клиент бяха изградени нови две помещения с подвижни стелажи система FOREG 2000 с релси с рампи - едното с модули за висящи пенделни папки, а другото с рафтове за общ архив.

Няколко блока бяха затворени с врати за осигуряване на контрол на достъп. Общият капацитет е 1300 линейни метра рафтове и 2100 линейни метра за висящи папки.

chevron-upchevron-down