Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи
Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи
Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи

Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи

RFID библиотечни системи

RFID Библиотечните системи осигуряват подобрена сигурност, гъвкавост при управлението и контрола на библиотечния фонд, както и събиране на данни и анализ на тенденциите. Радиочестотната идентификация или RFID (Radio Frequency Identification) e метод за автоматично дистанционно идентифициране на обекти, в случая книги, списания, CD и др.

RFID Библиотечните системи освобождават служителите от работата зад гишето и им позволява да взаимодействат с посетителите на библиотеката, да разработват нови услуги и да се възползват от по-бързи и интелигентни RFID действия.

RFIQ библиотечните системи от своя страна са най-модерната охранителна система за защита на библиотечния фонд. Тя се състои от контролни рамки и RFID етикети. Системата осигурява периметрова защита с допълнителни възможности. Използвайки едни и същи RFID етикети, но без софтуер. Тази технология е бюджетно решение, с възможност за преминаване към напълно функционална RFID система.

 

Как работи RFID библиотечната система?

RFID библиотечните системи е базирана на технологията за радиочестотна комуникация между специално изработен идентификатор – RFID етикет (таг) и четящо устройство с работна честота от 13,5 MHz. Всеки идентификатор съдържа чип със записан уникален номер и антена чрез който се случва определено събитие: заемане, презаписване, връщане на книга. RFID етикета може да съдържа много повече данни от баркода, което го прави с голям обхват на приложение.
Едновременната проверка на до 7 книги ускорява процеса на записване и отписване. RFID библиотечните системи са предназначени за автоматизация на библиотечните дейности – регистрация, заемане, връщане, презаписване, самообслужване на читателите, инвентаризация, статистика и др.

Детайли