RFIQ™ Библиотечна система

RFIQ ™ е най-модерната библиотечна система за сигурност на пазара за защита на библиотечния фонд, проектирана и разработена от D-Tech. Системата осигурява  защита на периметъра и подобрена алармена детекция като предлага възможност за мигриране към RFID система, когато бюджета позволява. В комбинация с новата M180 антена, която сама за себе си е много рентабилна, RFIQ ™ система, с етикети и библиотекарска станция, струва по-малко от наличните EM системи в момента. Текущите разходи са по-малко и системата може да бъде модернизирана на RFID на по-късен етап, което ще позволи включване и на инвентарни функции и допълнителни устройства за автоматизация на процеса. Това е идеален пакет с много висока степен на детектиране, без фалшиви аларми и антена, която покрива  пространство с радиус до 1,6 m.

RFIQ™ Продукти

Етикети

Основен компонент от всяка RFID / RFIQ™ система са самите етикети. Без етикетите останалата част от системата, гейтове, работни станции за персонала или SelfCheck Kiosks, просто не биха могли да функционират. Особено важно да изберете 100% правилните етикети, съобразени с начина има на ползване във Вашата библиотека. Етикетите D-Tech’s RFID / RFIQ™ покриват стандарт ISO 18000-3 и ISO 15693 за въздушен интерфейс и чиповете SLI-X могат да съхраняват информация във формат по индустриален стандартchips ISO 28560-2. Освен това, бихме искали да подчертаем, че предлаганите от нас етикети са с 40 годишна или 100,000 презаписа гаранция за съхранение на данни.

Гейт/Антени

Plexiglas RFIQ системата осигурява триизмерен контур на детекция и периметрова  защита, като подобрява управлението на алармената система за библиотеки, при които традиционните системи не са подходящи или пък е нужно повишено ниво на защита.

M180 RFIQ системата предлага по-оптимално ценово ниво, базирана на единична  верига приемник-предавател и периметрова защита. Поставена в защитна плексигласова рамка с основа от неръждаема стомана, M180 RFIQ™ системата комбинира очевидната бариера с добрия дизайн.

D-Tech RFIQ™ StaffPad

StaffPad – Работната антена (Работната Станция) се използва за взимане /връщане на библиотечните единици на работното място на библиотекаря.  Този уникален продукт превключва ключа за сигурност в чипа на етикета на OFF и ON когато библиотечната единица е обработена с Библиотечния Управляващ Софтуер (LMS). Може да се постави на или под бюрото. Проектиран и произведен от D-Tech, фокусира детекторното поле, така че да прочита етикети поставени отгоре. Не може да прочете етикети встрани или под антената. StaffPad станцията може да се използва и при надграждане към RFID. Така, че не губите нищо – купувате една система и получавате и RFID възможност.