DTech SelfCheck терминали са добре познати в библиотеките по цял свят.

Някои от техните предимства са по-малки опашки, по-късо време за изчакване, възможност за удължаване на работното време с клиенти, възможност за 24/7 сервиз и  свободни служители в помощ на читателите. Компанията D-Tech създаде и многофункционален терминал, която дава възможност не само за ваемане и връщане на книги, но и за за резервации или за плащане на такси, наеми и много други възможности. “Възможност за добавяне на услуги към Вашите библиотечни услуги”

Нашите RFID SelfCheck терминали са създадени, проектирани и произведени от   D-Tech за да доставят най-добрите възможности за самообслужване, съответстващи на съвременните стандарти за боравене с данни, изисквания за достъп и работа в различна среда.

Освен нашия SelfCheckV4 софтуер предлагаме и различни други модули за самообслужване, отговарящи  на различни изисквания и възможности.

Самообслужване – по-добра услуга, отговор на очакванията на клиентите.

 • SelfCheck терминали за всякакъв бюджет
 • RFID – EM – Бар код
 • LED осветлението комуникира с ползвателите
 • Голям набор от езици
 • Включва и заемане и връщане на мултимедия
 • Кеш функция включително чип и пин, монети, връщане на ресто, разписки или картови плащания
 • Различни модели, покрития и цветове за единиците за самообслужване
 • Многофункционални SelfCheck терминали – NetLoan – Плащане наем

SelfCheсk продукти:

 • D-Tech ECO SelfCheck™
 • D-Tech GEM SelfCheck™
 • D-Tech ICE SelfCheck™
 • D-Tech RUBY SelfCheck™
 • D-Tech AIR SelfCheck™