• Сертифициран персонал за монтаж
  • Инспектиране на съоръженията
  • Гаранционен сервиз
  • Извънгаранционен сервиз
  • Оригинални резервни части

Инспектирането на вече изградените складови и архивни системи се извършва един или два пъти в годината, според натовареността на съоръженията или изискванията на клиента.

Всички, предлагани от нас, продукти имат гаранция от 2 до 10 години, като по време на гаранционния срок на съоръженията и в съответствие с договора за доставка не се заплащат допълнително.

Извънгаранционният сервиз се извършва съгласно сключен договор с клиента или при заявка от негова страна.

За да можем да реагираме в рамките на 24 или 72 часа поддържаме и необходимата складова наличност от резервни части.