В област машиносторене едни от най-използваните технологии на складиране на Хенел са  Hänel Lean-Lifts® и Hänel Rotomat®.

Вертикалните складови системи на Хенел са изключително ергономични.

Контейнерите на Lean-Lift® могат да бъдат изцяло извадени на работния отвор и позволяват покриването на  разнообразните изисквания на складиране.

Чрез измерване височината на складираните единици и съответното им позициониране сеосигурява компактно и добре балансирано складиране на тежки товари – от пода до тавана – върху много малка площ от склада.

Индустриалното приложение на каруселите Rotomat® ги разделя на различни модели според товароносимостта на веригите им и дълбочината на рафтовете. Всеки един модел има различни въможности за разстояние между рафтовете и височина спрямо този растер.

Конструкцията на Rotomat® е стоманени листове по технология идентична с клетъчната технология на въздухоплавателните апарати.

Вериги с 5-кратно динамично и 7-кратно статично осигуряване;

И двете решения осигуряват изключително добра подредба на обектите, възможност за бърз достъп до същите, свързване със софтуер за управление на склада, както и предпазване от прах, светлина и неоторизиран достъп

Примери за реализирани проекти в Германия можете да разгледате на сайта на компанията.

В България: Пневматика Серта АД – Кърджали,  Хидросистем ЕООД – Ямбол, Викис Хидравликс ООД – Троян, Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД