Складов софтуер

Каруселните и лифтови системи притежават множество микропроцесорни управления,

позволяващи инвентарно управление до 100 000 артикула на една машина посредством артикулен номер, баркод или описание.

Пълно интегриране към административен и складов софтуер.

Всеобхватно складово управление гарантиращо бърз и лесен инвентарен контрол. Безпроблемно поетапно адаптиране към потребителското търсене чрез интегриране на нови модули и системи.

 

Детайли