Дали при временно съхранение в производството, при запасяване или за директно ползване в процеса на набиране –

автоматичното складиране и извеждане на товари е съществена част от съвременните концепции.

Те надеждно позиционират материали на разположение, защита от външни влияния и неоторизиран достъп и значително увеличават капацитета чрез използване на големи височини далеч извън възможностите на човека.

Най-вече свеждат до минимум  нуждата от ръчно манипулиране.

Speeder Системи

НОВОСТ:  модулна едномачтова система за автоматично съхраняване и набиране при височинни  или гравитачни стелажни системи, обединена в кули с височина до 4 модула.

Smart системи

Дву- мачтова система за автоматично съхранение и обработване на товари, тави или кашони при височинни и гравитачни складови системи.
Непрекъсната работа при височинни автоматизирани складове.

OSR 32

Много динамична совалкова (shuttle) система за транспорт за автоматично складиране, извеждане и сортиране на стоки с тегло до 32 кг. Нова технология, която прави възможно едновременното складиране и извеждане стоки на едно ниво.

  • Конвейерни системи С добра скорост и висока надеждност, съчетани с ниски шумови емисии и безопасност, нашите конвейерни системи са разработени за използване…
  • Системи за набиране на поръчки Продуктовата гама, структурата и организацията на процесите и най-вече пазара с нарастващите си изисквания са решаващите фактори при избора на…