Телескопични лентови конвейери

Телескопични лентови конвейери

Телескопичните лентови конвейери се използват за товарене или разтоварване на непалетизирани товари от камиони или контейнери.

Тяхното основно предназначение е да редуцират човешкото усилие, да осигурят безопасност на работата и значително да снижат времето за обработка.

Множество допълнителни опции индивидуализират решенията като вкарват допълнителни удобства – платформа в края лентата, хоботна и/или опашна лента, осветление в началото, различни варианти за преместване и други.

Допълнителна възможност е интегрирането на система за проверка и регистрация на пратки или поставяне на конвейерна система след телескопичните ленти.

Като бюджетен вариант само за товарни дейности се използват и ролкови телескопични ленти. Съществуват и отделни системи за товаро-разтоварни операции при липсата на рампа.

Детайли