Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи
Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи
Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи

Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи

Вендинг машини за библиотечни носители

ВЕНДИНГ МАШИНИ ЗА БИБЛИОТЕЧНИ НОСИТЕЛИ

✔ Самостоятелно заемане на книги навсякъде. Вендинг машината за книги създава възможност за откриване на нова аудитория, която да се свърже с библиотеката.

✔ Автоматичната вендинг машина за заемане на самообслужване предлага книги на хората. Тя осигурява 24-часов достъп на от 200 до 1000 книги както и на CD, DVD и други физически носители на места, където в момента липсва лесен достъп до библиотеката или където потенциалните посетители могат да бъдат насърчени да вземат книга.

✔ Вендинг машината позволява библиотеката да стане достъпна на нови места с по-широка аудитория.

Детайли

Вендинг машини за библиотечни носители Логистични системи