логистични решения в здравеопазването

Ако искате да помогнете на други хора да бъдат здрави, имате нужда от гъвкава логистика за фармацевтичната и здравната индустрия.

Изисквания на клиента

През последните две десетилетия здравният сектор преживява сериозни размествания на пластовете: освен технологичните и политическите развития в здравеопазването, културните и икономическите промени също играят решаваща роля. Сега здравеопазването означава много повече от лекуване на заболявания.

Това е тенденция в начина на живот и ценностите.

здравеопазванеЗа да могат фармацевтичната и здравната индустрия да отговарят на строги изисквания в бъдеще, производствените предприятия ще трябва да разчитат все повече на интелигентни логистични решения в области като съхранение, презареждане и набиране в контейнери и картонени опаковки.

Други ключови аспекти включват оптимален контрол върху достъпа до наличностите и осигуряване от начало до крайният потребител на контролирана среда за термолабилните лекарства.

Тенденции за логистични решения в здравеопазването