Мобилна гравитачна система за Строително оборудване ЕООД

Continue down

11.06.2014

Мобилната гравитачна система с Carton Live колички е доставена и монтирана в производствения комплекс на фирма Строително Оборудване.  Системата е предназначена за обслужване на монтажните линии на клиента, осигурявайки FIFO метод при влагане на компонентите. Мобилността позволява бърза смяна на монтираните изделия, както и гъвкавост в аранжирането на производствените линии.

Всеки стелаж се състои от 6 наклонени нива с ролки, греди за якост на конструкцията и колела със стопери. Конструкцията е специално изпълнение за да е възможно преместването на целия стелаж с мотокар. Мобилната гравитачна система е безболтова конструкция с възможност за лесно сглобяване и преаранжиране на нивата по височина, както и разместване на линиите ролки според специфичните изисквания на клиента.

[slideshow]

Latest
news

See all
chevron-upchevron-downchevron-right