Системи за обработка на авио карго

Continue down

Системите са на SACO, множество решения в областта авио карго.

Системите за обработка на авио карго обхващат от единични конвейерно гравитачни системи до автоматизирани карго комплекси, включващи изравнителни докове, ULD колички и кари, трансманипулатори и разбира се управление.

Поради модулната конструкция на елементите, SACO доставя многофазни системи, които се свързват със съществуващите при клиента или пък могат да се надграждат в течение на времето.

След доставката и монтажа на системата можем да осигурим следпродажбен сериз и поддръжка.

Have additional questions?Contact us

We are always at your disposal for any potential questions you may have, do not hesitate to contact us at any time.

Contact us
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right