Награда за дизайн за контейнер SL 86

Continue down

20.03.2012

Ето и още едно  доказателство за качествата на контейнера от ново поколение SL86 - за тежки товари - reddot design award.

Дизайнерския център на Северен Рейн Вествалия, получил международно признание с постоянните си международни състезания, оцени BITO SL86 контейнера с  известната награда.Това е висока оценка и поради факта, че наградата е не само заради интелигентния дизайн и стойността на продукта, но и поради екологичността му и дълготрайния ефект върху околната среда и клиента.

[slideshow]

Latest
news

See all
chevron-upchevron-downchevron-right