Логистични системи ООД изгради палетен склад за ядкохранилището на Асарел-Медет АД със стелажното оборудване на BITO Lagertechnik Bittmann GmbH – Германия.

Палетната стелажна система e сеизмично устойчива в съответствие с EN 16681:2016 и осигурява надеждно и безопасно съхранение на 5 палета във височина. Ядкохранилището е с капацитет от 1148 палета.

Това е вторият ни обект за Асарел-Медет АД след оборудването през миналата година на архив в ново обособената архивна сграда.  Доставеното и монтирано от нас оборудване е подвижна стелажна система на нашия партньор – FORSTER Metallbau GmbH – Австрия. Системата е проектирана за два вида архивни носители с общ капацитет 3 560 линейни метра.