Доставка и монтаж

Продължи надолу

Доставката на различните продуктови групи се извършва по одобрен от клиента проект и оферта.

В случай, на по-малък обем е възможно да се осъществи доставка и на стандартни продукти по каталог, но това важи предимно за допълнителното оборудване и обзавеждане, например индустриални работни места, индустриални шкафове, гардеробчета, колички и палетбоскове, кутии и контейнери, пластмасови палети и други аксесоари.

Всеки монтаж се извършва в съответствие с предписанията на производителя при спазване на правилата за здраве и безопасност.

Нашите специалисти ежегодно посещават специализирани курсове за квалификация, провеждани от производителя на автоматизираните вертикални складови и архивни системи. Освен това подновяват удостоверенията си по електробезопасност и други в изискваните срокове.

След завършване на монтажа се извършват проверки за правилната работа на системите и се провежда обучение на персонала за работа с автоматизираните вертикални складови и архивни системи.

Какво предлагаме 

Всеки монтаж се извършва в съответствие с предписанията на производителя и при спазване на правилата за здраве и безопасност.

Изпълнение на поетите ангажименти в срок.

Монтаж от опитни специалисти.

Спазване на инструкциите на производителите.

Обучение на персонала.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-down