Ние сме съсредоточили усилията си в областта на проектирането и изграждането на логистични системи.

Кои сме ние

Логистични системи е българска компания работеща в областта на складово, индустриално и архивно оборудване с над 20 годишна история.

Основна цел е достигането, съвместно с клиентите и партньорите ни, до вярната концепция и решение, чиято реализацията да осигурява изграждане на добре организирани архиви, складове, производствени зони, сортировъчни и дистрибуторски центрове.

Нашият стил

Съвместно със своите партньори, ние се ангажираме, както с проектирането, изграждането и пускането в експлоатация, така и с последващото обслужване, поддръжка на системите и обучение на персонала.

Индивидуалният подход, който предлагаме има за цел в най-пълна степен да задоволи конкретните нужди, като остави възможност за постепенно и поетапно адаптиране към промените в търсенето и пазара, чрез интегриране на нови модули и системи.

Ние предлагаме ефективни решения и формираме базата за постигане на стратегията за експанзия, даваме предложения и системно ноу-хау за създаване на ефективно работещи системи за различни бизнес сектори.

Нашите сертификати

chevron-upchevron-down