Машиностроене

Продължи надолу

Малко сектори са толкова разнообразни, колкото машиностроенето. От отделните компоненти до интегрираните цялостни решения, клиентите изискват най-доброто качество и обслужване. Междувременно, международната конкуренция оказва натиск върху постоянното оптимизиране на разходите и процесите. В комбинация с динамичната по-широка среда, тенденции като Industry 4.0, прави машиностроенето една от изключително взискателните области. С ефективна и интелигентна мрежова логистика обаче, може да овладеете тези предизвикателства и да увеличите конкурентоспособността си.

Промишленото производство, било то металообработване, машиностроене, химическата промишленост или строителството на големи инсталации, зависи от надеждни, здрави и гъвкави логистични системи. Суровините и полуготовите продукти трябва да се предлагат точно когато е необходимо. Прозрачността на запасите и материалните потоци, осигурени чрез RFID и баркодове е един от многото критични елементи в производствената логистика. Тъй като технологичното развитие продължава да се ускорява, вътрешната логистика трябва да отговори, като координира все по-гъвкавите обеми продукти и варианти. В индустриалното производство, перфектно балансираната логистика представлява основата за висок скок на международния пазар.

Тенденции:

  • По-краткото време за разработка и жизнените цикли на продуктите, означават че са необходими гъвкави и динамични логистични системи;
  • Необходими са персонализирани складове, за да се справят с нарастващото разнообразие на продуктите и постоянно колебаещите се нива на запаси;
  • Надеждни и интелигентни системи за съхранение, използващи RFID и баркодове, интегриращи се безпроблемно в материалните потоци.

В област машиностроене, едни от най-използваните технологии на складиране са Hänel Lean-Lifts и Hänel Rotomat.

Вертикалните складови системи на Hänel са изключително ергономични. Контейнерите на Lean-Lift, могат да бъдат изцяло извадени на работния отвор и позволяват покриването на разнообразните изисквания на складиране. Чрез измерване височината на складираните единици и съответното им позициониране, се осигурява компактно и добре балансирано складиране на тежки товари, от пода до тавана, върху много малка площ от склада.

Индустриалното приложение на каруселите Rotomat ги разделя на различни модели, според товароносимостта на веригите им и дълбочината на рафтовете. Всеки един модел има различни възможности за разстояние между рафтовете и височина, спрямо този растер. Конструкцията на Rotomat е стоманени листове по идентична с клетъчната технология на въздухоплавателните апарати. Вериги с петкратно динамично и седемкратно статично осигуряване. И двете решения осигуряват изключително добра подредба на стоките, което дава възможност за бърз достъп. Стоките се предпазват от прах, светлина и неоторизиран достъп. Също така машините се свързват със софтуер за управление на склада.

Примери за реализирани проекти в Германия може да разгледате на сайта на компанията.

В България: Пневматика Серта АД – Кърджали, Хидросистем ЕООД – Ямбол, Викис Хидравликс ООД – Троян, Магна Пауъртрейн Пловдив ЕООД

Клиенти, за които сме реализирали проект

Използвани
продукти

Често задавани въпроси от клиенти

1. Какво е полезно да знам, преди да направя запитване за палетни стелажи?

Преди да направите запитване за палетни стелажи, е полезно да имате представа за следните аспекти:

-        Размери на помещението. Определете колко място имате на разположение за стелажите. Измерете височината, ширината и дълбочината на площадката, където ще се поставят стелажите.

-        Товари, които ще се съхраняват. Идентифицирайте какъв вид товари ще съхранявате, тъй като това ще определи необходимите характеристики на стелажите, като например теглото на товара и специфичните изисквания за съхранение. Важно за нас е да знаем размерите на палетите, както и техните килограми.

-        Изисквания за достъп и манипулация. Определете какъв тип достъп и манипулация ще бъде необходим за вашата операция.

-        Подемната техника, която ще обслужва помещението.

След като сте събрали тази информация, ще бъдете по-готови да направите запитване за палетни стелажи, което ще отговаря на вашите конкретни нужди и изисквания.

2. Кои са областите на приложение на палетните стелажи

Палетните стелажи се използват в широк спектър от индустриални и търговски среди за складиране на различни видове стоки и материали. Ето някои от основните области на приложение:

-        Логистични складове. Палетните стелажи са основен елемент в складовете и логистичните центрове, където се съхраняват, организират и разпределят стоките за различни дестинации;

-        Производство. В производствените среди палетните стелажи се използват за временно складиране на суровини и готови продукти, улеснявайки достъпа до тях и оптимизирайки производствените процеси;

-        Търговия и дистрибуция. В магазините и дистрибуторските центрове палетните стелажи се използват за изложение на стоките и за организиране на запасите, което улеснява инвентаризацията и обслужването на клиентите;

-        Хранително-вкусова промишленост. В хранителната промишленост палетните стелажи се използват за складиране на хранителни продукти, напитки и суровини, като се спазват специфични стандарти за хигиена и безопасност.

-        Фармацевтика. Във фармацевтичната индустрия палетните стелажи се използват за складиране на лекарства и други медицински продукти, като се осигурява подходящо съхранение и контрол на температурата.

Това са само някои от областите на приложение на палетните стелажи, като техният дизайн и функционалност ги правят подходящи за разнообразни промишлени и търговски нужди.

3. Какви са функциите на палетните стелажи?

Палетните стелажи изпълняват няколко важни функции в средите за складиране и логистика. Ето някои от техните основни функции:

-        Оптимизиране на пространството. Палетните стелажи позволяват ефективно използване на височината на складовото помещение, като стоките могат да бъдат складирани вертикално на множество нива, което позволява максимално използване на наличното пространство;

-        Организация и сортиране. Чрез разпределението на стоките върху палети и тяхното поставяне на палетните стелажи, организирането и сортирането на стоките в склада улеснява инвентаризацията и намалява времето за намиране на конкретни продукти;

-        Увеличаване на производителността. Палетните стелажи улесняват достъпа до стоките, което води до по-бързи процеси на товарене и разтоварване. Това повишава общата производителност на склада и намалява времето, изразходвано за манипулация на стоките;

-        Защита на стоките. Стелажите предлагат подходящо място за съхранение на стоките, като ги поддържат на безопасно разстояние от земята и други стоки. Това намалява риска от повреди на стоките и ги предпазва от външни влияния;

-        Сигурност и безопасност. Палетните стелажи са проектирани да осигуряват стабилност и сигурност на складирания товар. Правилната инсталация и използване на стелажите спомагат за предотвратяване на инциденти и осигуряват безопасни работни условия за персонала.

Тези функции правят палетните стелажи неотменна част от съвременните системи за складиране и логистика, като осигуряват ефективно и безопасно управление на складовите операции.

4. Кои са основните видове палетни стелажи?

Основните видове палетни стелажи включват:

-        Класически/конвенционални палетни стелажи. Това са най-разпространените видове палетни стелажи. Те представляват система от вертикални колони и хоризонтални греди, които се използват за съхранение на палети със стоки. Вътрешната структура може да варира в зависимост от нуждите, като може да включва рафтове, ролки или допълнителни аксесоари за организация на стоките.

-        Палетните гравитационни складови системи Pallet Live. Тези системи са специално проектирани за автоматизирано складиране и управление на стоките. Основната им идея е да използват гравитачно движение, за да улеснят товаренето и разтоварването на палети. Тази система осигурява FIFO (първи влязъл, първи излязъл) принцип на складиране, като позволява по-ефективно управление на склада и оптимизира достъпа до стоките. Тя предлага висока плътност на съхранение и може да се използва в различни индустриални и търговски среди, където се изисква бързо и ефективно разтоварване на стоки.

-        Палетни стелажи Drive-In. Това е система за складиране, която позволява палетите да бъдат зареждани и разтоварвани от една страна на стелажа. Те са специално проектирани за среди с ограничено пространство и се отличават с висока плътност на съхранение. Осигуряват ефективно използване на наличната площ в склада, като предоставят възможност за складиране на големи количества стоки на малко пространство. Тази характеристика ги прави подходящи за различни индустрии и среди, където е от съществено значение да се използва пространството оптимално. Предимствата на Drive-In стелажите включват: висока плътност на съхранение, оптимално използване на пространството, улесняване на организацията на склада, бързо и ефективно товарене и разтоварване на стоки, както и възможност за складиране на стоки с висок оборот и поддържане на LIFO (последен влязъл, първи излязъл) принцип. Тези предимства правят Drive-In стелажите предпочитан избор за компании, които се нуждаят от ефективно и удобно управление на складовото си пространство.

-        Radio Shuttle палетните складови системи.  Системата предлага автоматизирано и ефективно складиране на палети. Тези системи използват роботизиран шатъл, който се движи по релсова система вътре в стелажите и автоматично пренася палетите до желаната позиция за зареждане или разтоварване.

-        Мобилни палетни стелажи. Това е система за складиране, която използва подвижни релси или бази, на които са монтирани стелажите. Тази конструкция позволява на целия блок от стелажи да се премества от страна на страна, за да отвори проход към определени палети. Те осигуряват ефективно използване на пространството, като предоставят бърз достъп до всички палети. Мобилните палетни стелажи са подходящи за складове, където е необходимо максимално използване на наличното пространство и е важно да се поддържа ред и организация на стоките.

-        Автоматизирани палетни складове. Това са интелигентни системи за складиране и управление на материали, които използват различни технологии, като роботи, автоматизирани системи за транспортиране, сканиращи устройства и софтуерни приложения, за да увеличат ефективността и точността на операциите в склада. Тези системи обикновено се използват в големи складови среди, където има значителен обем на складирани стоки и е необходимо бързо и ефективно управление. Между функционалностите, които могат да бъдат включени в автоматизираните палетни складове, се включват: автоматично транспортиране на палети с помощта на роботи или конвейерни ленти; автоматично зареждане и разтоварване на палети от и на транспортни средства като камиони; автоматично сканиране и идентифициране на стоките за управление на инвентара; управление на инвентара и поръчките с помощта на специализиран софтуер; интеграция с други системи за управление на веригата на доставките. Тези системи имат за цел да намалят човешките грешки, да увеличат скоростта на обслужване и да подобрят общата ефективност на складовите операции.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от Ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-down