Дистрибуция на лекарства

Продължи надолу
Ако искате да помогнете на други хора да бъдат здрави, имате нужда от гъвкава логистика за фармацевтичната и здравната идустрия.

Ако искате да помогнете на други хора да бъдат здрави, имате нужда от гъвкава логистика за фармацевтичната и здравната индустрия.

През последните две десетилетия здравният сектор преживява сериозни размествания на пластовете. Освен технологичните и политическите развития в здравеопазването, културните и икономическите промени също играят решаваща роля. Сега здравеопазването означава много повече от лекуване на заболявания.

За да могат фармацевтичната и здравната индустрия да отговарят на строги изисквания в бъдеще, производствените предприятия ще трябва да разчитат все повече на интелигентни логистични решения в следните области - съхранение, презареждане и набиране в контейнери и картонени опаковки.

Други ключови аспекти включват оптимален контрол върху достъпа до наличностите и осигуряване от начало до крайният потребител на контролирана среда за термолабилните лекарства.

Индустриалните карусели Hänel Rotomat се използват при складиране на стерилни инструменти, за осигуряване на проследимост на чувствителните лекарствени средства – опиати и лекарства със специален режим, както и на бавнооборотни и изключително скъпи лекарства и инструменти.

Директното свързване с вътрешната IT система, осигурява постоянна картина в реално време.

Примери за реализирани проекти в Германия може да разгледате на сайта на компанията.

В България: Софарма Трейдинг ЕООД – складове в София, Пловдив, Варна и Велико Търново.

Система за управление на складови наличности и дистрибуция – KNAPP Софарма трейдинг ЕООД – складове в София, Пловдив, Варна и Велико Търново

Клиенти, за които сме реализирали проект

Използвани
продукти

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-down