Дистрибуция на лекарства

Продължи надолу
Ако искате да помогнете на други хора да бъдат здрави, имате нужда от гъвкава логистика за фармацевтичната и здравната идустрия.

Ако искате да помогнете на други хора да бъдат здрави, имате нужда от гъвкава логистика за фармацевтичната и здравната индустрия.

През последните две десетилетия здравният сектор преживява сериозни размествания на пластовете. Освен технологичните и политическите развития в здравеопазването, културните и икономическите промени също играят решаваща роля. Сега здравеопазването означава много повече от лекуване на заболявания.

За да могат фармацевтичната и здравната индустрия да отговарят на строги изисквания в бъдеще, производствените предприятия ще трябва да разчитат все повече на интелигентни логистични решения в следните области - съхранение, презареждане и набиране в контейнери и картонени опаковки.

Други ключови аспекти включват оптимален контрол върху достъпа до наличностите и осигуряване от начало до крайният потребител на контролирана среда за термолабилните лекарства.

For pharmaceutical distribution 2 Bito Logistic Systems
For pharmaceutical distribution 5 Bito Logistic Systems

Индустриалните карусели Hänel Rotomat се използват при складиране на стерилни инструменти, за осигуряване на проследимост на чувствителните лекарствени средства – опиати и лекарства със специален режим, както и на бавнооборотни и изключително скъпи лекарства и инструменти.

Директното свързване с вътрешната IT система, осигурява постоянна картина в реално време.

Примери за реализирани проекти в Германия може да разгледате на сайта на компанията.

В България: Софарма Трейдинг ЕООД – складове в София, Пловдив, Варна и Велико Търново.

Система за управление на складови наличности и дистрибуция – KNAPP Софарма трейдинг ЕООД – складове в София, Пловдив, Варна и Велико Търново

Клиенти, за които сме реализирали проект

Използвани
продукти

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-down