Автоматизирана складова лифтова система в Марпекс Агро

Продължи надолу

09.05.2012

Нова автоматизирана складова система на HANEL модел Lean-Lift® с контейнер 2460/850 мм вече работи в русенската фирма Марпекс Агро. Автоматизираната ситема е предназначена за складиране на резервни части и има височина 6 метра и 35 тави с обща складова площ от 71 квадратни метра върху 7.8 квадратни метра сграда.

Целият склад за резервни части е интегриран с ERP системата на фирмата. Всички части са защитени в машината с много бърз достъп при заявка от клиент и постоянна отчетност на наличности.

Марпекс Агро е бенефициент на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за доставката и монтажа на автомизирания склад за резервни части.

Ето и една новина:

http://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2012/11/12/1944923_marpeks_agro_eood_provede_uchebna_demonstraciia_pred/

Последните
качени новини

Виж всички новини
chevron-upchevron-downchevron-right