Палетен склад за новия завод на Вили Елбе Аутоматив ЕООД

Продължи надолу

10.10.2016

Новият палетен склад на Вили Елбе е изграден изцяло според  изискванията за сеизмична устойчивост в съответствие с EN 16681 – 2016.

Нормата е приета за задължителна от Bito Lagertechnik Bittmann GmbH е в сила  за всички страни членки на ЕС от края на 2016.

Конвенционалната палетна стелажна система е оборудвана с всички елементи за безопасност и покрива и най-високите критерии за безопаснот и защита.

Последните
качени новини

Виж всички новини
chevron-upchevron-downchevron-right