Палетни стелажи Drive In

Продължи надолу

Когато съхранението на няколко палета в дълбочина е ваша цел - Палетни стелажи Drive in го правят възможно. За оптимална ефективност на пространството и ниска цена на складирането.

Стелажът на BITO Drive-in позволява изключително компактно съхранение на палети в множество хоризонтално и вертикално разположени проходи. Мотокарът влиза в коридора и поставя палетите отзад напред, върху релсите за съхранение, които са разположени от край до край на стелажите. Това осигурява оптимално използване на площта и пространството за съхранение.

Drive-in палетните стелажи са особено подходящи за съхраняване на големи обеми палети от един и същ артикул, за чувствителни към натиск или нестабилни стоки, за малки до средни по големина продукти, както и за стоки с нисък оборот. Тази стелажна система е идеална за сезонно или буферно съхранение, както и за съхраняване на продукти с дълъг срок на годност.

Стоките се складират и изваждат с помощта на челен товарач, който се придвижва вътре в коридора. Стоките винаги се натоварват и разтоварват от една и съща страна. Оперирайки съгласно LIFO (последен влиза, първи излиза) принцип, последния складиран палет е първият набран. Следователно тази система трябва да се използва само за съхраняване на стоки, при които не се изисква пряк достъп до определени палети.

В сравнение с палетните стелажи BITO Drive-in, стелажната система BITO Drive-through има същите предимства – но може да се използва и от двете страни. Стоките се заскладяват от едната страна и се изтеглят от другата. Действайки по принципа FIFO(първи влиза, първи излиза), първия заскладен палет ще е първият, който трябва да бъде изваден.

Палетните стелажи Drive In са изключително подходящи за съхранение на хомогенни продукти с голямо количество палети от един артикул. Drive-in складова система използва по-добре наличното свободно пространство и височина от всяка друга стелажна система.
Палетните стелажи Drive In са изключително подходящи за съхранение на хомогенни продукти с голямо количество палети от един артикул. Drive-in складова система използва по-добре наличното свободно пространство и височина от всяка друга стелажна система.

Идеално решение да:

Съхранявате стоки изключително ефективно.
Съхранявате големи количества от един и същ артикул.
Съхранявате нестабилни и чувствителни към натиск стоки.
Съхранявате стоки с нисък оборот, но с дълъг срок на годност.
Съхранявате малки до средни по големина стоки.
Съхранявате сезонно или буферно.

Предимства:

Рентабилност. Drive-in палетни стелажи позволяват особено компактно складиране на палети, което намалява използваемата подова площ.
Перфектно използване на пространството. Палетните стелажи Drive-in гарантират, че обемът на склада се използва изключително ефективно.
Безопасно и сигурно съхранение. Чувствителните към натиск палети могат да се съхраняват напълно сигурно в тази система, която складира дори неравномерно натоварени палета компактно и сигурно.
Специфични за системата предимства на стелажите Drive-through: в сравнение със стелажите Drive-in, стелажите Drive-through позволяват подобрена скорост на набиране.

Приложения:

Хранително-вкусова индустрия.
Преработваща индустрия.
Производства на опаковки.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right