Телескопични лентови конвейери

Продължи надолу

Телескопични лентови конвейери се използват за товарене или разтоварване на непалетизирани товари от камиони или контейнери.

Основно предназначение на телскопичните лентови конвейери е да редуцират човешкото усилие, да осигурят безопасност на работата и значително да намалят времето за обработка.

Множество допълнителни опции индивидуализират решенията, като вкарват допълнителни удобства – платформа в края лентата, хоботна и/или опашна лента, осветление в началото, различни варианти за преместване и други.

Допълнителна възможност е интегрирането на система за проверка и регистрация на пратки или поставяне на конвейерна система след телескопичния лентов конвейер.

Като бюджетен вариант само за товарни дейности се използват и ролкови телескопични ленти. Съществуват и отделни системи за товаро-разтоварни операции при липсата на рампа.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right