Архиви на Национална Агенция за Приходите

Продължи надолу

Архивни стелажи за архивни кутии и класьори за централата на Национална Агенция за Приходите (бивша Главна Данъчна Администрация), както и палетни стелажи за канцеларски материали и техника.

chevron-upchevron-down