Ново Книгохранилище за библиотеката на ХТМУ

Продължи надолу

Оборудване на книгохранилище на нова библиотечна сграда с подвижни и статични стелажи Foreg 2000 от Forster

chevron-upchevron-down