Оборудване за производствена линия ALC България

Продължи надолу

Гравитационна ролкова стелажна система  за кутии - Carton Live Storage.

След първоначалното изграждане бе монтирано и едно удължение на динамичната гравитачна система.

chevron-upchevron-down