Гравитационни складови системи Pallet Live

Продължи надолу

Палетните гравитационни складови системи Pallet Live

Палетните гравитационни складови системи Pallet Live позволяват изключително компактно, ясно подредено складиране. Времената за обработка се съкращават значително и вътрешните логистични потоци стават по-лесни за изчисляване. Това намалява прекъсванията и транспротните времена и увеличава производителността на склада, като намалява разходите за съхранение .

Гравитационните складови системи Pallet Live елиминират необходимостта от сервизни коридори в рамките на блока, спестявайки 60 процента повече място за съхранение в сравнение със стандартен стелаж за палети.

За разлика от блоковото съхранение, Pallet Live също позволява директен достъп до всички съхранявани артикули по всяко време. Това гарантира висока гъвкавост и намалява времето, необходимо за извеждане на стоки.

С избора си на Палетните гравитационни складови системи Pallet Live Вие получавате:

  • Структурирате логистичните си процеси максимално прозрачно;
  • Всички канали/улици са директно достъпни, за да няма нарушения на доставките;
  • Използвате оптимално наличното складово пространство;
  • Складирате правилно няколко палета от един продукт в партида;
  • Гравитачни канали/улици по хоризонтал и вертикал;
  • Компактни, структурни, съхраняващи пространство палетни стелажи.

FIFO складиране

Първото складирано, първо набрано. Позволява много по-лесно да се контролира движението на продуктите, партидите и сериите. Противоположните места на затоварване и набиране, помага да се премахне възможността от объркване на операторите. Това прави процеса на набиране и средата в склада по-надеждна.

Висока гъвкавост и бърза обработка

За разлика от блоковото складиране, Pallet Live системите предлагат всички складирани продукти за директно набиране от челната страна на системата, без загуба на време от влизане в блока или допълнителни операции.

Елиминират се ненужните пътеки

Компактното складиране и елиминирането на ненужните пътеки води до увеличаване на използваемата складова площ до 60%. Наличното складово пространство се използва по-ефективно. Вътрешните транспортни пътища драматично се съкращават – времето за придвижване намалява с над 40%. Това намалява времето за обработка и позволява значително увеличение на количеството обработени поръчки.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right