Контейнерен транспорт Leo Locative

Продължи надолу

Контейнерен транспорт Leo Locative - посредством автоматизирани транспортни системи (AGV). Гарантира бързо придвижване на материалите и намалява разстоянията.

Те са все по-популярен избор на производствените компании.

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH разработи собствена автономна транспортна система - LEO Locative. Тази изключително лесна за използване система се инсталира бързо и може да заработи веднага (Plug&Play). LEO Locative следва оптичен път, означен чрез маркиране на пода, като не засяга проходи или други пътища. Може да носи контейнери или кашони с тегло до 35 kg и размери до 600х400 mm.

Системата може да свързва работни станции и да извършва вътрешно-транспортни действия във фабрики или складове. Следва маркиран път и може да различава цветове и команди, предварително зададени чрез маркери. LEO Locative е изключително гъвкав – може да се пренастрои лесно или да разшири обхвата на дейността си с допълнителни станции.

Предимства на системата:

LEO Locative може да бъде програмиран от всеки без използването на компютър.
Всички команди, които са необходими на LEO Locative се получават посредством кодирани подови маркери. Те носят необходимата информация като дестинация, станции за вземане или доставяне, продължителност на спирането, кога да се включи алармен сигнал или какво да направи когато батерията е празна.

LEO Locative Ви помага да осъществите бързо и лесно своите идеи на практика:

Няма нужда от дълги обучения – всичко е ясно обозначено и дава възможност за промяна и оптимизиране на движенията в кратък срок.
Можете да се убедите в изключително кратък срок, дали зададения път е ефективен, което е всъщност гъвкавост при промени, без нужда от дългосрочно планиране.
LEO Locative увеличава оперативната гъвкавост и ефикасност.
Поради ниските си инвестиционни разходи, LEO Locative се изплаща бързо, дори при краткотрайни проекти.
Реконфигурирането на системата е лесно. Моментално се адаптира към нови или променени команди.

Имате допълнителни въпроси? Свържете се с нас

Ние сме винаги на Ваше разположение при потенциални въпроси от ваша страна, не се колебайте, свържете се с нас по всяко време.

Свържете се с нас
chevron-upchevron-downarrow-leftarrow-right